Kiitos, että osallistuit #pystyn2018 kampanjaan ja opetit nuorelle arjen taitoja.

Tack för att du deltar i kampanjen #jojagkan2018 och lär ut vardagsfärdigheter åt unga!

Opettamasi taito

Opettamasi taito
Vardagsfärdighet som du har lärt ut

Kuinka montaa nuorta opetit? (Merkitse numerolla, esim. 12)
Hur många unga lärde du? (Berätta med en siffra, tex. 12.)

Arvonta/Utlottningen

Etu- ja sukunimi, osoite, postinumero ja -paikka, puhelinnumero sekä sähköpostisoite
För- och efternamn, adress, postnummer och -anstalt, telefonnummer, e-postadress